رای کمیته انضباطی درباره تخلف حامد لک صادر شد

به گزارش چه خبر آنلاین، خبرنگاران: کمیته انضباطی با تشکیل جلسه درخصوص موارد زیر تصمیم گیری کرد و آرای صادره ابلاغ شد:

رای کمیته انضباطی درباره تخلف حامد لک صادر شد

درخصوص تخلفات محمد زارع کشتی فومنی از عوامل منتسب به باشگاه گل ریحان البرز در مسابقه با تیم شهرداری آستارا در تاریخ 21/04/1400 مبنی بر حضور در کنار زمین مسابقه با اسلحه و تحریک تیم به خروج از زمین مسابقه باتوجه به مجموع اوراق و محتویات پرونده و با عنایت به گزارش مقامات رسمی مسابقه و صورتجلسه تنظیمی که بیانگر حمل اسلحه قلابی از طریق مشارالیه و حضور ایشان در کنار زمین مسابقه و انجام اقدامات تحریک آمیز می باشد در نتیجه تخلفات انتسابی به محمد زارع کشتی فومنی که علی رغم ابلاغ مصون از دفاع باقیمانده محرز و مسلم تشخیص و بر اساس مواد 51، 59 و 117 مقررات انضباطی مصوب 1397 حکم بر محرومیت دو ساله ایشان بنا بر تعریف مندرج در ماده 38 مقررات مذکور از کلیه فعالیت های مرتبط با فوتبال، فوتسال و فوتبال ساحلی و هم پرداخت مبلغ پانصد میلیون ریال جریمه نقدی صادر میگردد و باتوجه به تحقق مسئولیت تضامنی باشگاه گل ریحان درخصوص موضوع مستند به ماده 50 مقررات یاد شده این باشگاه هم به پرداخت مبلغ سیصد میلیون ریال جریمه نقدی محکوم می گردد. رای صادره با رعایت ماده 103 مقررات انضباطی قابل اجرا بوده و ظرف مدت یک هفته قابل تجدید نظر خواهی نزد کمیته استیناف می باشد.

**

گزارش مقام های رسمی مسابقه فوتبال بین دو تیم شاهین شهرداری بوشهر (میزبان) و استقلال ملاثانی (میهمان) از سری مسابقات لیگ دسته اول کشور که در تاریخ 28/04/1400 در ورزشگاه شهید مهدوی بوشهر به داوری مختاری و با حضور نماینده فدراسیون انجام گشت حاکی از تخلفاتی بتوضیح ذیل می باشد: کمیته انضباطی با بررسی دقیق گزارش و تطبیق موضوع با مقررات انضباطی و با توجه به مجموع اوراق و محتویات پرونده به توضیح آینده رأی لازم صادر می نماید. مطابق با مواد 103 و 112 از مقررات انضباطی مصوب 19/12/1397 مجمع فدراسیون فوتبال، موارد قطعی این رأی به محض ابلاغ لازم الاجرا بوده و موارد غیر قطعی آن هم ظرف مهلت یک هفته پس از ابلاغ، قابل تجدیدنظر خواهی نزد کمیته استیناف می باشد. ضمناًً تجدیدنظرخواهی مانع از اجرای حکم محکومیت غیرقطعی غیرنقدی نخواهد بود در خصوص بازیکنان و مربیان، باشگاه ها هم حق تجدیدنظرخواهی دارند و دارای مسئولیت تضامنی در خصوص محکومیت نقدی بازیکنان و مقامات رسمی می باشند.

درخصوص گزارش های ارسالی از مقامات رسمی مبنی بر تخلفات متعدد علیرضا منصوریان سرمربی تیم آلومینیوم اراک مبنی بر بدرفتاری در قبال مقام رسمی مسابقه و غیر رسمی (داور و مربی تیم تراکتور) در مسابقه تیم آلومینیوم اراک با گل گهر سیرجان در جام حذفی مورخ 24/04/1400 و در هفته 28 لیگ برتر مقابل تیم تراکتور مورخ 29/04/1400 و ابلاغ تخلفات به مشار الیه و عدم ارائه لایحه دفاعیه اعضای کمیته انضباطی بدین توضیح اعلام رای می نماید: باتوجه به سابقه آ علیرضا منصوریان مبنی بر انجام تخلفات متعدد، اعضای کمیته انضباطی پس از ملاحظه مستندات مستند به مواد 54 و 55 و به لحاظ ماده 92 مقررات علیرضا منصوریان را به سه جلسه محرومیت قطعی از حضور در مسابقات رسمی فوتبال و مبلغ یک میلیارد ریال جریمه نقدی محکوم می نماید. همچنین یک جلسه محرومیت تعلیقی قبلی ایشان هم به محرومیت قطعی تبدیل می گردد این رای ظرف مدت 7 روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدید نظر خواهی در کمیته محترم استیناف است. ضمناًً در خصوص جریمه نقدی باتوجه به مقررات انضباطی باشگاه آلومینیوم اراک متضامناً با متخلف مسئول پرداخت جریمه می باشد.

**

درخصوص تخلف اجرا شده از سوی حامد لک دروازه بان تیم پرسپولیس در مسابقه با تیم ماشین سازی تبریز مبنی بر بدرفتاری مشارالیه در قبال مقام غیر رسمی باتوجه به مستندات ارائه شده، اعضای کمیته انضباطی بدین توضیح اعلام رای می نماید: باتوجه به عدم سابقه انضباطی حامد لک در این فصل از مسابقات و اوضاع و احوالی که منجر به تخلف شده است اعضای کمیته انضباطی با در نظر گرفتن مواد 93 و 94 مقررات انضباطی وفق مواد 13 و 54 و 117 مقررات انضباطی حامد لک را به یک جلسه تعلیقی به مدت شش ماه و مبلغ 500 میلیون ریال جریمه نقدی محکوم می نماید. ضمناًً وفق ماده 50 مقررات انضباطی باشگاه پرسپولیس هم به مبلغ 500 میلیون ریال جریمه نقدی محکوم می گردد. این رای در قسمت محرومیت تعلیقی قطعی ودر قسمت جریمه نقدی تا 7 روز پس از ابلاغ قابل تجدید نظر خواهی در کمیته محترم استیناف می باشد.

**

درخصوص تخلفات باشگاه هوادار تهران مبنی بر نقض مقررات راجع به برگزاری مسابقات و فراهم ننمودن مقدمات لازم برای برگزاری مسابقه منتهی به اخلال در سه مسابقه و سوء رفتار تیمی ناشی از دریافت بیش از 5 اخطار از طریق بازیکنان تیم هوادار در بازی با تیم شهرداری آستارا در تاریخ 28/04/1400 باتوجه به مجموع اوراق و محتویات پرونده ازجمله گزارش مقامات رسمی و قطع برق در بین دو نیمه مسابقه هرچند درخصوص عمدی بودن آن دلیلی احراز نگشته، ولی به لحاظ مسئولیت مطلق باشگاه میزبان درخصوص سازماندهی برگزاری مسابقه تخلفات انتسابی به باشگاه هوادار تهران محرز و مسلم تشخیص و باتوجه به شدت بی نظمی و آثار ناشی از این تخلف و اخلالی که در سه مسابقه ای که به صورت همزمان درحال برگزاری بوده ایجاد شده است مستند به مواد 51، 58، 84 (بند 5)، 97 و 117 مقررات انضباطی مصوب 1397 باشگاه هوادار به پرداخت مبلغ سه میلیارد ریال جریمه نقدی و برگزاری سه مسابقه خارج از ورزشگاه خانگی در مسابقات فصل آینده در ورزشگاهی به تشخیص سازمان لیگ فوتبال محکوم می گردد. رای صادره ظرف مدت 7 روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدید نظر خواهی نزد کمیته استیناف می باشد و پرونده جهت رسیدگی به تخلفات بازیکنان این باشگاه از حیث بدرفتاری نسبت به مقام رسمی مسابقه مفتوح می باشد.

**

درخصوص تخلف فیروز کریمی سرمربی تیم تراکتور تبریز مبنی بر عدم حضور در جلسه مطبوعاتی در بازی آلومینیوم اراک و نظر به گزارش مقام رسمی اعضای کمیته انضباطی حسب مقررات انضباطی و مقررات برگزاری مسابقات و بخشنامه های صادره وفق مواد 51 و 117 مقررات انضباطی فیروز کریمی را باتوجه به صحبت های ایشان در جلسه مطبوعاتی بعد از مسابقه با تیم پرسپولیس که در آن با کلمات و جملات غیر اخلاقی و موهن موجبات تکدر خاطر جامعه فوتبال را فراهم آورده است مستحق تخفیف و تعلیق مجازات شناخته نشده و بر این اساس به یک جلسه محرومیت قطعی و پرداخت 500 میلیون ریال جریمه نقدی محکوم می گردد. باشگاه تراکتور هم بابت این تخلف مستند به ماده 50 مقررات انضباطی 500 میلیون ریال جریمه نقدی می گردد. این رای قابل اجرا و در خصوص محرومیت قطعی و نسبت به جریمه نقدی ظرف مدت 7 روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدید نظر خواهی در کمیته محترم استیناف می باشد. ضمناًً یادآوری می گردد وفق بند 4 ماده 31 مقررات انضباطی باشگاه تراکتور در پرداخت جریمه فیروز کریمی مسئولیت تضامنی دارد.

**

درخصوص تخلف مجتبی حسینی سرمربی تیم ذوب آهن اصفهان مبنی بر عدم حضور در جلسه مطبوعاتی مسابقه با نساجی مازندران و نظر به گزارش مقام رسمی مسابقه اعضای کمیته انضباطی حسب مقررات انضباطی آئین نامه برگزاری مسابقات و بخشنامه های صادره وفق مواد 51 و 117 مقررات انضباطی آقای مجتبی حسینی را به یک جلسه محرومیت تعلیقی به مدت سه ماه از بابت همین تخلف و پرداخت پانصد میلیون ریال جریمه نقدی محکوم می نماید. ضمناًً تیم ذوب آهن هم بابت این تخلف مستند به ماده 50 مقررات انضباطی به پانصد میلیون ریال جریمه نقدی محکوم می گردد. لازم به توضیح است که چنانچه مجتبی حسینی همین تخلف را در مسابقات بعدی تکرار نماید محرومیت تعلیقی ایشان به محرومیت قطعی تبدیل خواهد شد. این رای در خصوص محرومیت تعلیقی قطعی و در خصوص جریمه نقدی 7 روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدید نظر خواهی در کمیته محترم استیناف است. ضمناًً یادآور می گردد وفق بند 4 ماده 31 مقررات انضباطی باشگاه ذوب آهن در پرداخت جریمه مجتبی حسینی مسئولیت تضامنی دارد.

**

مهرداد خادمی سرمربی تیم علم و ادب تبریز بابت نشر اکاذیب و توهین نسبت به مقامات فدراسیون فوتبال از جمله رییس کمیته داوران به استناد ماده 71 مقررات انضباطی به دو جلسه محرومیت از همراهی تیم خود و پرداخت مبلغ یکصد میلیون ریال جریمه نقدی محکوم گشت. رای صادره قابل اجرا بوده و ظرف مدت هفت روز قابل تجدید نظر خواهی نزد کمیته استیناف می باشد.

منبع: فرارو
انتشار: 16 مرداد 1400 بروزرسانی: 16 مرداد 1400 گردآورنده: chekhabaronline.ir شناسه مطلب: 958

به "رای کمیته انضباطی درباره تخلف حامد لک صادر شد" امتیاز دهید

امتیاز دهید:

دیدگاه های مرتبط با "رای کمیته انضباطی درباره تخلف حامد لک صادر شد"

* نظرتان را در مورد این مقاله با ما درمیان بگذارید