گل آذین چیست و انواع آن به چه شکل هستند؟

به گزارش چه خبر آنلاین، اجتماع و طرز قرار دریافت گلهای گیاه، گل آذین یا آرایش گل نامیده میشود. گل آذین انواع مختلف داشته، به دو دسته گل آذین منفرد و مجتمع تقسیم میشود.

گل آذین چیست و انواع آن به چه شکل هستند؟

در گیاه شناسی و علم شناخت اجزا و فیزیولوژی گیاهان، گل آذین به قسمتیاز گیاه گفته میگردد که گلها بر روی آن تشکیل میشوند و جزو اندام هوایی گیاهانمحسوب میگردد. در متون علمی گل آذین را با واژه (Inflorescence)می گویند وبه شیوه آرایش گلهابر روی ساقه گیاهان اطلاق میگردد. گل آذینها انواع مختلف داشته و دارای چندین اجزا هستند.به طور کلی، گل آذین ها با خصوصیاتی متفاوتی، مانند چگونگی آرایش گل ها بر رویساقه، ترتیب شکوفایی گلها، و چگونگی گروه بندی گلها در گل آذینتوصیف می شوند .درادامه این مطلب به معرفی انواع گل آذین، اجزا و مشخصات این اندام از گیاهانپرداخته ایم.

انواع گل آذین

گل آذینها شامل دو دسته است :

  • گل آذین منفرد:

هرگاه دم گل بدون انشعاب باشد و انتهای آن به یک گل منتهی گردد در این صورتگل آذین منفرد نامیده میگردد، مانند: گل لاله و بنفشه، گیاه زعفران و گل مینای چمنی.

  • گل آذین مجتمع:

هرگاه دم گل انشعاب حاصل کند و هر انشعاب آن به یک گل منتهی گردد در اینحالت آن را را گل آذین مجتمع گویند، مانند: گیاه گندم و گلابی .

همچنین انواع گل آذین را میتوان به گل آذین ساده و مرکب تقسیم کرد. در ایننوع تقسیم بندی گل آذین ها را به ترتیب زیر تقسیم نموده اند:

  1. گل آذین خوشه ای: این نوع، دارایمحور اولیه طویل و گل های دمگلدار بر رویآن استمانند گیاه ورونیکا و شبو
  2. گل آذین سنبله ای: شبیهخوشه است و تفاوت آن با خوشه این استکه دمگل ندارد و فرم کوچک شده سنبل را سنبلچه گویند. مانند گیاه بارهنگ
  3. گل آذین چتری:نوعی گل آذین دیهیم که در آن تمامدمگل ها از یک نقطه محور اصلی خارج شده و غالبا برگها در قاعده چترجمع شده وگریبان را می سازد. مانند گل آسترانتیا
  4. گل آذین دیهیمی: نوعیگل آذین خوشه ای است که به علت درازتر بودن دمگل های پایینی، همه گلها در یک سطحقرار می گیرند . مانند گل ایبریس و گلابی
  5. گل آذین کلاپرک: محور گل آذین پهن شده و از پهلوها گسترش می یابد ونقاط رشد کننده در مرکز آن قرار می گیرند. گلهابدون دمگلبودهو به هم فشرده می باشند. گلهای مسن تر در کناره و دمگل های جوانتر ها در مرکز قراردارند. مانند گیاه شکرتیغال و گل آفتابگردان
  6. گل آذین گرزنی: در این نوع، محور اصلی به گل منتهی می گردد و رشد بیشتراز راه ایجاد شاخه های جانبی گیاه انجام می پذیرد مانند گیاه چای کوهی
  7. گل آذین اسپادیس یا چمچهای: این نوع گل آذین، نوعی سنبل استکه محور آن کلفت و گوشتی شده است مانند گل شیپوری و خرما

اجزای تشکیل دهنده گل آذین

این بخش از گیاه در گیاهان تغییراتی را به خود گرفته است. این تغییراتمی تواند شامل طول میان گره ها، آرایش برگها، متورم شدن، فشرده شدن، پیوستگی،چسبندگی و کاهش محورهای فرعی و اصلی گردد .اجزای مختلف گل اذین به توضیح زیر میباشد:

دم گل آذین :به ساقه ای که گل آذین بر روی آن قرار می گیرد، می گویند، در واقعدم گل پایۀ هرگل است .

میان آسه :به محوری که گل ها و یا شاخه های فرعی گل آذین بر روی آن قرار می گیرند، میان آسه می گویند .

میوه آذین :به مرحله ای که گل آذین به میوه تبدیل می گردد میوه آذینمی گویند .

گل منفرد :اگر گل بخشی از گل آذین نباشد، به آن گل منفرد می گویند و دمگل آن رادمگل آذین می خوانند .

منبع: کتاب فیزیولوژی گل

منبع: setare.com
انتشار: 30 دی 1399 بروزرسانی: 30 دی 1399 گردآورنده: chekhabaronline.ir شناسه مطلب: 591

به "گل آذین چیست و انواع آن به چه شکل هستند؟" امتیاز دهید

4 کاربر به "گل آذین چیست و انواع آن به چه شکل هستند؟" امتیاز داده اند | 3.8 از 5
امتیاز دهید:

دیدگاه های مرتبط با "گل آذین چیست و انواع آن به چه شکل هستند؟"

* نظرتان را در مورد این مقاله با ما درمیان بگذارید