تعبیر خواب اردک ماهی

به گزارش چه خبر آنلاین، دیدن اردک ماهی در خواب به معنای دعوت شدن به یک مهمانی است هر چند که تفاسیری نزدیک به تعبیر خواب ماهی برای این حیوان آبزی نیز گفته شده است.

تعبیر خواب اردک ماهی

سرویس سرگرمی - اردک ماهی از جمله حیوانات آبزی است که به مانند ماهی دلیلی بر نعمت و مال است ولی آنلی بیتون دیدن آن را در خواب نشانه ای از رفتن به مهمانی و ضیافت می داند.

برای مشاهده تعبیر خواب بر اساس حروف الفبا، حرف مورد نظر خود را انتخاب کنید: تعبیر خواب

تعبیر خواب ماهی

جابرمغربی گوید:

  • دیدن ماهی تازه دلیل غنیمت است، زیرا که بر خوان عیسی علیه السلام که از بهشت آورده بودند ماهی بود.
  • اگر ماهی تازه پخته می خورد، دلیل که به قدر آن مال حاصل کند. اگر دید ماهی فروشی می کرد، دلیل که منفعت یابد.
  • اگر دید ماهیان دریا با او سخن گفتند، دلیل که راز پادشاه مطلع گردد و مراد خود حاصل کند.

تعبیر خواب دیدن ماهی در دریا

حضرت دانیال گوید: دیدن ماهی در خواب در دریای گرمسیر، دلیل بلا و سختی بود و در دریای سردسیر تاویلش نیکو بود. اگر دید ماهی بسیار داشت تازه و عظیم دلیل غنیمت است و اما ماهی کوچک غم است. اگر بیند از شکم ماهی مروارید یافت، دلیل که پسری آورد.

محمدبن سیرین گوید: اگر دید کسی ماهی گردد و خشک به وی داد، دلیل که عظیمی ظلم کند. اگر ماهی خورد، دلیل که از غلام مضرت بیند و برخی می گویند، دلیل سفر است.

تعبیر خواب اردک ماهی

آنلی بیتون می گوید: دیدن اردک ماهی در خواب، معنایش این است که شما را به مهمانی دعوت می نمایند.

یونگ می گوید:

  • دیدن اردک در خواب شما بیانگر آزادی روح شماست (اگر پرواز می نماید) یا اینکه بیانگرر ضمیر ناخودمطلع شماست (اگر شنا می نماید). آن ها ارتباطی بین قلمرو روحی و دنیای فیزیکی برقرار می نماید. اردک ها حیوانات با استعدادی هستند که می توانند راه بروند، شنا نمایند و پرواز نمایند.
  • یک اردک بیانگر انعطاف پذیری شماست و اینکه توانایی منعطف شدن و خم شدن و منطبق شدن در موقعیت های مختلف را دارید.
  • تعبیر دیگر این است که خواب بیانگر این است که شما خودتان را جلو دست می گذارید و خودتان را به کشتن می دهید (خودتان را در معرض خطر قرار می دهید و خیلی خودتان را ول می کنید)
  • دیدن یک اردک سفید در خوابتان بیانگر دروغ و فریب است.
  • دیدن یک اردک دو سر در خواب بیانگر این است که احتیاج دارید که به طور کامل به یک سری مسائل احساسی نگاهی بیندازید.

تعبیر خواب اردک پلاستیکی

یونگ می گوید: دیدن یا بازی کردن با اردک پلاستیکی در خواب بیانگر نگرش بازیگوش یا احساسات بچه گانه شماست. شما در بیان احساساتتان، عمق و دلسوزی ندارید. به عبارت دیگر، احساسات تان سطحی و کم عمق است.

منبع: setare.com
انتشار: 12 آبان 1399 بروزرسانی: 12 آبان 1399 گردآورنده: chekhabaronline.ir شناسه مطلب: 435

به "تعبیر خواب اردک ماهی" امتیاز دهید

امتیاز دهید:

دیدگاه های مرتبط با "تعبیر خواب اردک ماهی"

* نظرتان را در مورد این مقاله با ما درمیان بگذارید